Föreläsningar

Föreläsningar

Bäst blir det alltid när vi kan hinna prata om vad ni behöver och tillsammans kan hitta en mix. Men för att ha någonstans att börja är det här de vanligaste ämnena som jag kommer in i bilden och hjälper till med.

 
Chefers vanligaste misstag - och hemligheten bakom långsiktigt ledarskap

Hela tiden stöter vi på dåliga chefer, som alla tenderar att göra om samma misstag och skapa kulturer som är ineffektiva, toxiska och kränkande – allt i jakten på en framgångsrik organisation. Detta trots att historien är fylld av exempel på riktigt lyckat ledarskap! I Chefens vanligaste misstag hittar vi vägen dit tillsammans med historiens starkaste grupper och bästa ledare. Och svarar på frågan varför vi så ofta har fel ledarskap.

Släpp överförenklade modeller som ”passar alla” och stirra sanningen i vitögat om hur organisationer väljer att lyckas eller ej:

  • Det lilla som ger framgång!
  • No quick fixes, bara verkliga lösningar!
  • En samtidigt komplex och enkel fråga med ett tydligt svar – för det handlar om människor!

Detta är föreläsningen du som chef behöver höra och du som anställd kommer bli upplyft av att lyssna på. Dessutom väl förankrad i best practice i enlighet med svensk arbetsrätt.

Förbättrad – med hjälp av lekifikation.

Hur kan en mobbad nörd med lågt självförtroende blomma ut till att vara självklar och orädd på scen, helt ensam framför tusentals personer åt gången? En personlig resa om att upptäcka sig själv, samla ny kunskap och ha lite tur. Men också om hur du kan ha samma tur. 


Inspiration om hur du kan arbeta för ett bättre liv med enkla knep hämtade från forskningen, affärsvärlden och spel. Allt startar i att du ska ha ett mål. 


Vi går igenom hur du skapar en struktur för ditt liv och vilka effekter det kan få, lite som en affärsplan för livet. Du får med dig bra och nyttiga frågor som hjälper dig att växa som människa. 


Den här föreläsningen hjälper dig också med din karriär. Målet är att du ska hitta din metodik för att hamna rätt och våga flytta på dig när jobbet inte längre utmanar dig. Och hur du som arbetsgivare skapar ett team där alla vill vara självgående och presterar på topp.

Detta är ingen sekt eller guru, men vi undersöker deras tekniker och ser vilka du kan använda för att göra gott i ditt och andras liv. Du väljer själv vad du vill ta med dig, tryggt förvissad om att du är bäst i världen på att vara just du – en insikt som bara den i sig kommer leda till mycket bättre resultat.

Tillit och trygghet - vägen till arbetsglädje

 

Varje år kommer nya rapporter om att vi är engagerade mindre än en femtedel av vår tid på jobbet. Tänk vad som skulle hända om vi blev engagerade halva tiden i stället? Eller ännu mer? Det finns vägar dit och ofta handlar det om att ha mer kul på jobbet och att bygga en kultur som uppmuntrar till just det.

För de som lyckas ha mer kul i arbetet väntar färre sjukskrivningar och lägre personalomsättning – och kanske ännu mer lockande: höjd produktiviteten och mer pengar in.

Detta är inget nytt för de flesta, men det är lättare sagt än gjort att skapa en roligare arbetsplats. Den här föreläsningen tar er från att veta vad ni vill uppnå till hur ni faktiskt når dit:

  • Hitta vad som hindrar just er från att ha mer roligt på jobbet.
  • Kartlägg arbetslivets spelregler och hur dessa kan förbättras, som reglerna i ett brädspel.
  • Tips på hur ni gör jobbet mer kreativt med hjälp av lekfullhet, och hur ni kan kombinera att vara väldigt seriösa med att samtidigt ha fantastiskt kul.
  • Hur trygghet är nyckeln till arbetsglädje

Gör måndag morgon till något att längta efter, istället för tvärtom

Seriöst oseriös - Vinsten med att ha kul på jobbet!

Varje år kommer rapporter om att vi är engagerade mindre än en femtedel av vår tid på jobbet. Tänk vad som skulle kunna hända om vi blev engagerade halva tiden i stället? Eller ännu mer? Lösningen är ofta att ha mer kul på jobbet och att ha en kultur som uppmuntrar till det.

Om vi lyckas ha kul på jobbet kommer vi också minska sjukskrivningar och personalomsättning. Något som kanske är ännu mer lockande för vissa är att vi också kommer höja produktiviteten och troligtvis tjäna mer pengar.

Lycka(s) - En kurs om ledarskap, självledarskap och lycka
En del av självledarskap handlar om vilka förutsättningar som chefer ger sina anställda. En annan del är att som ledare kunna uppmuntra till rätt attityder. Den här föreläsningen handlar om just det, vi tittar på jobbet som en del av det som gör dig lycklig och om det inte är fallet, hur kan du ändra på det? Vi bryter ned lycka i vad det egentligen är och funderar kring vad du själv bär med dig som just du måste ta hänsyn till.
Krisledarskap - Om revolutionerande lyckat ledarskap
Piraternas framgångar i forntiden byggde på att de vände upp och ner på hierarkier och arbetade med att skapa förtroende och visa på tydliga strukturer. Ledarskap handlar mindre och mindre om chefsskap och att ge order och mer och mer om att ha rätt ledarskap för stunden. Helt enkelt att fokusera på lyhördhet och anpassningsförmåga. Och detta är inte något nytt, många av historiens bästa ledare har vetat om det här.
Digitalt arbetsliv - Arbetsmiljö förr, nu och i framtiden
Vad kan vi säga om framtiden och vad borde vi genast justera för att bli effektivare redan idag? Hur har andra redan löst de frågor som hör till en digital och flexibel tid? Den här föreläsningen tar ett avstamp i historiken för att svara på frågor om framtidens arbetsliv. Vi pratar även om hur detta förhåller sig till arbetsrätt, arbetsmiljölagen och era praktiska förutsättningar.
Lycka och arbetsglädje

Varför ni ska arbeta med arbetsglädje och hur ni gör det. Och hur hittar du lycka i din vardag och vad kan du själv göra för att arbetsdagen och fritiden ska bli lika härliga! Föreläsningen handlar om bland annat  vad ni vinner i produktivitet och kreativitet när man har kul på jobbet. Hur man skapar en kultur som engagerar. Och så klart bjuds det även på några skratt och praktiska övningar som du kan ta med hem och använda på ditt jobb.

Mental träning på rätt sätt

Att vi kan träna våra kroppar ser de flesta som självklart – men ännu har den mentala träningen inte slagit igenom på bred front. Vad är egentligen mental träning och hur kan du träna dig mentalt på bästa sätt för att uppnå verkliga resultat? Gunnar lär ut enkla verktyg för mental träning som ni kan börja använda direkt efter föreläsningen.