Föreläsningar

Föreläsningar

Bäst blir det alltid när vi kan hinna prata om vad ni behöver och tillsammans kan hitta en mix. Men för att ha någonstans att börja är det här de vanligaste ämnena som jag kommer in i bilden och hjälper till med.

 
Digitalt arbetsliv

Flexkontor, aktivitetsbaserat, digital arbetsmiljö och 2-2-3. Hur kommer arbetslivet se ut på sikt och vad kan vi ställa för krav som anställda och som chefer? Arbetsmiljölagen har inte ändrats, inte heller reglerna om arbetstid, men många av våra förutsättningar och arbetssätt har vänts upp och ner på kort tid. Arbetsplatser som inte ens tänkt tanken att man skulle kunna låta folk arbeta hemifrån har märkt att det faktiskt fungerar. Samtidigt som vissa organisationer har kört på detta upplägg länge men har stött på andra utmaningar under denna ovanliga period.

Gamification, nudging och serious games

Många pratar om gamification, men få vet hur denna metod kan användas för att få bästa möjliga effekt på en arbetsplats. Rätt använt kan gamification vara ett oerhört bra verktyg för att öka engagemang och motivation bland medarbetare, men speldesign är så mycket mer än vad som syns på ytan. För att lyckas med gamification krävs kunskap, nyfikenhet och övning.

Seriöst oseriös

Varje år kommer rapporter om att vi är engagerade mindre än en femtedel av vår tid på jobbet. Tänk vad som skulle kunna hända om vi blev engagerade halva tiden i stället? Eller ännu mer? Lösningen är ofta att ha mer kul på jobbet och att ha en kultur som uppmuntrar till det.

 

Om vi lyckas ha kul på jobbet kommer vi också minska sjukskrivningar och personalomsättning. Något som kanske är ännu mer lockande för vissa är att vi också kommer höja produktiviteten och troligtvis tjäna mer pengar.

Lycka(s)

En del av självledarskap handlar om vilka förutsättningar som chefer ger sina anställda. En annan del är att som ledare kunna uppmuntra till rätt attityder. Den här föreläsningen handlar om just det, vi tittar på jobbet som en del av det som gör dig lycklig och om det inte är fallet, hur kan du ändra på det? Vi bryter ned lycka i vad det egentligen är och funderar kring vad du själv bär med dig som just du måste ta hänsyn till.

Verklighetsbaserat ledarskap

Vi vet hur mycket vi törstar efter fakta och goda exempel, att veta att det vi gör också fungerat någonstans. Dessutom är verkligheten fylld av bra exempel, men också företag som gör tvärt emot av någon tradition eller för att man inte anpassat en modell efter sin vardag. Här är en föreläsning om vad som fungerar och varför. 

Den föreläsning som du behöver

Helt enkelt anpassat efter en dialog med er om det som passar bäst, det kan landa i saker som till exempel:

  • Arbetsrätt
  • Arbetsmiljö
  • Kommunikation
  • Stress
  • Normmedvetenhet
Seriöst oseriös - Vinsten med att ha kul på jobbet!

Varje år kommer rapporter om att vi är engagerade mindre än en femtedel av vår tid på jobbet. Tänk vad som skulle kunna hända om vi blev engagerade halva tiden i stället? Eller ännu mer? Lösningen är ofta att ha mer kul på jobbet och att ha en kultur som uppmuntrar till det.

Om vi lyckas ha kul på jobbet kommer vi också minska sjukskrivningar och personalomsättning. Något som kanske är ännu mer lockande för vissa är att vi också kommer höja produktiviteten och troligtvis tjäna mer pengar.

Lycka(s) - En kurs om ledarskap, självledarskap och lycka
En del av självledarskap handlar om vilka förutsättningar som chefer ger sina anställda. En annan del är att som ledare kunna uppmuntra till rätt attityder. Den här föreläsningen handlar om just det, vi tittar på jobbet som en del av det som gör dig lycklig och om det inte är fallet, hur kan du ändra på det? Vi bryter ned lycka i vad det egentligen är och funderar kring vad du själv bär med dig som just du måste ta hänsyn till.
Krisledarskap - Om revolutionerande lyckat ledarskap
Piraternas framgångar i forntiden byggde på att de vände upp och ner på hierarkier och arbetade med att skapa förtroende och visa på tydliga strukturer. Ledarskap handlar mindre och mindre om chefsskap och att ge order och mer och mer om att ha rätt ledarskap för stunden. Helt enkelt att fokusera på lyhördhet och anpassningsförmåga. Och detta är inte något nytt, många av historiens bästa ledare har vetat om det här.
Digitalt arbetsliv - Arbetsmiljö förr, nu och i framtiden
Vad kan vi säga om framtiden och vad borde vi genast justera för att bli effektivare redan idag? Hur har andra redan löst de frågor som hör till en digital och flexibel tid? Den här föreläsningen tar ett avstamp i historiken för att svara på frågor om framtidens arbetsliv. Vi pratar även om hur detta förhåller sig till arbetsrätt, arbetsmiljölagen och era praktiska förutsättningar.
Lycka och arbetsglädje

Varför ni ska arbeta med arbetsglädje och hur ni gör det. Och hur hittar du lycka i din vardag och vad kan du själv göra för att arbetsdagen och fritiden ska bli lika härliga! Föreläsningen handlar om bland annat  vad ni vinner i produktivitet och kreativitet när man har kul på jobbet. Hur man skapar en kultur som engagerar. Och så klart bjuds det även på några skratt och praktiska övningar som du kan ta med hem och använda på ditt jobb.

Mental träning på rätt sätt

Att vi kan träna våra kroppar ser de flesta som självklart – men ännu har den mentala träningen inte slagit igenom på bred front. Vad är egentligen mental träning och hur kan du träna dig mentalt på bästa sätt för att uppnå verkliga resultat? Gunnar lär ut enkla verktyg för mental träning som ni kan börja använda direkt efter föreläsningen.