Föreläsningar

Föreläsningar

Bäst blir det alltid när vi kan hinna prata om vad ni behöver och tillsammans kan hitta en mix. Men för att ha någonstans att börja är det här de vanligaste ämnena som jag kommer in i bilden och hjälper till med.

 
Ett recept för personlig framgång

Med utgångspunkt i boken “Trevligare människa” skapar Gunnar en föreläsning om personlig framgång och konsten att nå omöjliga mål tillsammans. Fokus är att bygga en framgångsaura kring varje enskild person på en arbetsplats.

Hitta lugnet på arbetsplatsen

För att hantera stress gäller det att kunna hitta sitt eget lugn. Gunnar förmedlar tekniker om hur du hanterar stressiga situationer, hur du undviker att stressen uppkommer och hur ni tillsammans kan skapa en lugn och harmonisk arbetsplats – även under pressade perioder.

Föreläsningen förankras arbetsrättsligt i Arbetsmiljölagen och AFS 2015:4 OSA.

Arbetsplatsens spelregler

På varje arbetsplats finns det mer eller mindre uttalade regler. Instruktioner för hur vi gör det ena eller andra. Men hur fungerar arbetsplatsspelet egentligen? Och vad händer när någon vill föra in nya regler?

 

Med utgångspunkten i gamification – alltså hur du på ett positivt sätt får människor att göra det du vill – diskuterar vi hur ni kan använda MBL och LAS som bra och effektiva verktyg. 

Öka er framgång med gamification

Med utgångspunkt i boken ”Trevligare människa” pratar Gunnar om hur man skapar en härlig arbetsmiljö som stärker både gruppen och dig själv. Han lär ut verktyg om hur ni kan arbeta med synliga och osynliga regler, hur ni bygger en kreativ och produktiv atmosfär där uppsägningar, sjukskrivningar och arbetstid minskar samtidigt som resultatet förbättras. 

Lycka och arbetsglädje

Varför ni ska arbeta med arbetsglädje och hur ni gör det. Och hur hittar du lycka i din vardag och vad kan du själv göra för att arbetsdagen och fritiden ska bli lika härliga! Föreläsningen handlar om bland annat  vad ni vinner i produktivitet och kreativitet när man har kul på jobbet. Hur man skapar en kultur som engagerar. Och så klart bjuds det även på några skratt och praktiska övningar som du kan ta med hem och använda på ditt jobb.

Mental träning på rätt sätt

Att vi kan träna våra kroppar ser de flesta som självklart – men ännu har den mentala träningen inte slagit igenom på bred front. Vad är egentligen mental träning och hur kan du träna dig mentalt på bästa sätt för att uppnå verkliga resultat? Gunnar lär ut enkla verktyg för mental träning som ni kan börja använda direkt efter föreläsningen.

Smakprov av mina föreläsningar

Det bästa är såklart att se mig live, men för att testa koncept så gör jag ofta en Pecha Kucha på mina ämnen. Några av dessa har filmats och kan fungera som smakprov på hur jag är som föreläsare och på scen.