Vi lever i ett allt högre tempo, årsrapporter har blivit tertial och kvartalsrapporter, media rapporterar jämt och extremt snabbt och nyttan av att ta pauser blir större och större. Vår hjärna är inte designad varken till att ta emot så mycket nya intryck som vi gör eller arbeta koncentrerat i den längd vi ofta gör. …

Kapitel 5 – Fika och paus Läs mer »